Eesti Pärimusmeditsiini Ühing (EPMÜ) taasloodi 9. juunil 2022. aastal. 

Esmane asutamine oli 2008 aastal. Siis sai tehtud suur töö, kaardistatud erinevad eesti pärimusmeditsiini valdkonnad, töötatud välja kutsestandard ja õppekavad. Tehti koolitusi ja teabepäevi. Ühing tegutses aktiivselt kuni 2017 aastani, seejärel jäi tegevus mõneks aastaks pausile.

EPMÜ eesmärk Eesti rahva vaimse ja füüsilise tervise edendamine. Selleks, et seda teha pärimuslikul moel, on soov ühendada Eestis tegutsevaid loodusterapeute, pärimusmeditsiini asjatundjaid ja rahvaraviga tegelejaid ning kindlustada loodusteraapia teenuse kvaliteet Eestis.

EPMÜ juhatus on 2-liikmeline:

  • Monika Tamm, juhatuse esimees, terapeut
  • Alar Krautman, juhatuse aseesimees, Eesti pärimusmeditsiini koolitaja.

Asutajaliikmed veel lisaks Vaike Hannust, Heli Truu ja Kalju Metsküla.

EPMÜ on Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Nõukoja (TAM) pikaajaline liige. Välja on töötatud kutsestandardid ja hindamismeetodid loodusterapeut 6 kutsele.