LIIKMEKS ASTUMINE

EPMÜ liikmeks saab olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid ning õpib või on õppinud mõnda loodusravi meetodit.

Liikmeks soovijail tuleb saata

ning tunnistus(t)e koopia(d) läbitud õppe kohta

e-mailile: info@loodusterapeut.ee

EPMÜ tegevliikme liikmeks astumise ja aastamaks on:

· füüsilisel isikul 44 EUR aastas.

· Juriidilisel isikul 88 EUR aastas

Liikmemaksu tasumise tähtaeg on igal aastal 01.märts, kui ei ole liikmega teist kokkulepet. Ühingusse astudes tasutakse liikmeks astumise tasu 14 päeva jooksul alates liikmeks arvamisest.

Soodustused tegevliikmetele:

· Kuvamine kodulehel ja FB lehel.

Liikmeks vastuvõtmise järgselt saadab liige, kes tegutseb loodusravi alal, kodulehele ning FB lehele panemiseks enda kohta tutvustava teksti, andmed ja foto (saata: info@loodusterapeut.ee ). (Ei ole kohustuslik, soovi korral)

· EPMÜ üritustel ja koolitustel soodushinnaga osalemine.

· Õigus reklaamida oma üritusi EPMÜ kodulehel ja facebooki lehel tasuta, kui üritus on Eesti loodusravi teemal ja liikme enda poolt läbi viidud.

· Loodusteraapia alal Eestis toimuva kohta aktuaalse info saamine (nt kutse andmisega seonduv).

· Loodusterapeut saab kindluse, et pakub kvaliteeset teenust.

EPMÜ organiseerib Kutsesüsteemi ja tagab läbi selle kvaliteeti. Ühtne kontrollsüsteem annab nö kvaliteedimärgise EPMÜ liikmele/terapeudile.

· Kindlus kliendile.

Klient saab ualdada inimest, kes on Ühingu liige.

· Kindlus ka endile, et turgu ei “solgitaks”

· Terapeut saab toetust kogenumatelt kolleegidelt.

Liikmetele pakutakse soovi korral supervisiooni ja kovisiooni. Võimalus tulla kokku ja arutada keerulisi kliendijuhtumeid nii üheskoos kui vajadusel juhendaja osavõtul.

· Ühingu liikmetel on võimalus anda jooksvalt teada oma vajadusi koolituste, mentorluse vm toetuse järele. Kord aastas saadetakse kõikidele liikmetele ka vastav küsitlus.